Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 67 "Дельфін" комбінованого типу

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

01-05

Колективний договір, укладений між адміністрацією  дошкільного навчального закладу та трудовим колективом

 

Постійно

 ст.395-а

 

01-06

Накази директора дошкільного навчального закладу з основної діяльності. Книга реєстрації наказів директора дошкільного навчального закладу з основної діяльності

 

Постійно ст. 16а

 

01-07

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

1 рік1
ст. 397

1 Після заміни новими

 

01-08

Протоколи оперативних нарад при керівництві дошкільного навчального закладу

 

5 років ЕПК
ст. 13

 

01-09

Журнал реєстрації вхідної документації

 

3 роки

ст. 122

 

 

01-10

Журнал реєстрації документів створених закладом

 

3 роки

ст. 122

 

 

01-11

Річні плани роботи дошкільного навчального закладу

 

Постійно1

ст. 157а

1За наявності відповідних звітів – 5 р.

01-12

Книга прийому – передачі справ при зміні керівника дошкільного навчального закладу

 

Постійно

 

01-13

Паспорт дошкільного навчального закладу

 

Постійно1 ст. 541

 

01-14

Контрольно-візитаційна книга

 

3 роки після закінчен-ня книги

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК

01-15

Книга звернень громадян

 

5 років
ст. 124

 

01-16

Книга Протоколів засідань педагогічної ради дошкільного навчального закладу

 

Постійно ст. 14а

 

01-17

Протоколи батьківських зборів

 

Постійно
ст. 12а

 

01-18

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів при прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників

 

75 років1
ст.493в

1 Після звільнення

01-19

Книга обліку особового складу працівників

 

75 р. ст.528

 

01-20

Атестаційні матеріали педагогічних працівників

 

 

 

01-21

Книга обліку видачі трудових книжок і вкладишів до них.

 

50р.

ст.530а

 

01-22

Посадові інструкції  працівників дошкільного навчального закладу

 

5 років1
ст. 43

1 Після заміни новими

01-23

Накази директора  дошкільного навчального закладу з кадрових питань, Журнал реєстрації наказів з кадрових питань

 

75р

ст. 16а

 

01-24

Графік роботи працівників

 

 

01-25

Та­бе­лі обліку використання робочого часу

 

Ст.408

 

01-26

Матеріали атестації робочих місць

 

75 р

Ст. 450

 

01-27

Та­ри­фі­ка­цій­ніві­до­мо­с­ті (спи­с­ки)

 

25 років

ст. 415

 

01-28

Штатний розпис дошкільного навчального закладу

 

Постійно ст. 37а

 

01-29

Річні статистичні звіти з усіх основних видів діяльності закладу ( Ф 85-к; Ф-1)

 

Постійно ст. 302б

 

01-30

Накази директора дошкільного навчального закладу про прибуття (вибуття) дітей

 

5 років

Після переведення дітей до школи

 

01-31

Особові справи дітей (заяви, анкети, довідки тощо)

 

3 роки1

ст. 494б

1 Після закінчення або вибуття

01-32

Журнал прибуття-вибуття дітей

 

 

01-33

Документація (інформація, звіти, заходи щодо військовозобов’язаних в ДНЗ)

 

 

01-34

Акти перевірок готовності закладу до нового навчального року

 

5 років

 

 

01-35

Матеріали щорічного звітування керівника закладу

 

постійно

 

01-36

Приписи, постанови, організацій щодо діяльності дошкільного  навчального закладу

 

10 р

 

01-37

Про­то­ко­ли за­сі­дань, рішення ате­с­та­цій­них і ква­лі­фі­ка­цій­них ко­мі­сій

 

5 р.

Ст. 636

 

01-38

Матеріали щодо проведення атестації педагогічних працівників

 

10 р

 

01-39

Номенклатура справ дошкільного навчального закладу

 

До заміни новими

ст.111б

До­ заміни новими

01-40

Ліцензія на право провадження освітньої діяльності

 

До заміни новими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Вихователь-методист

1

2

3

4

5

02-01

План роботи вихователя-методиста

 

5 років

 

02-02

Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників

 

5 років ЕПК
ст.537

 

02-03

Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу

 

 

02-04

Матеріали тижнів БЖД

 

5 років

 

02-05

Каталог періодичних видань, методичної літератури

 

Постійно

 

02-06

Книга проведення консультацій

 

5 р

 

02-07

Журнал обліку отримання і видачі навчальних програм, методичних посібників

 

3 роки після закінчення журналу

 

02-08

Матеріали проведення педагогічних рад

 

10 р

 

02-09

Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та комплексних перевірок

 

5 років ЕПК
ст. 77

 

02-10

Книга обліку посібників, ігрового матеріалу, дидактичного обладнання.

 

3р.1ст.1011

 1 За умови завершення перевірки

02-11

Матеріали проведення семінарів, звіти творчих груп, конспекти занять, програми святкових заходів, розваг та театралізованих вистав, матеріали з досвіду роботи, експериментальних досліджень.

 

 

 

02-12

Матеріали з ЦЗ (плани, інструкції та заняття з підрозділами, звіти).

 

5р.ст.1192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 Вихователь

1

2

3

4

5

03-01

Перспективний та календарний план роботи

 

3 роки

 

03-02

Журнал обліку щоденного відвідування дітьми груп

 

5 років
ст. 590

 

03-03

Щоденник педагога з підвищення професійного рівня.

 

5р.1 ст. 130

 

03-04

Листок здоров’я вихованців

 

5 років
ст. 722а

 

03-05

Каталог дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми тощо)

 

До заміни новими

 

03-06

Книга відомостей про дітей та їхніх батьків.

 

3р.ст.491

 

03-07

Нормативно-правова документація

 

Постійно

 

03-08

Журналу температурного скрінінгу вихованців;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Інструктор з фізичної культури

1

2

3

4

5

04-01

Перспективний та календарний план роботи

 

3 роки

 

04-02

Листок здоров’я вихованців

 

5 років
ст. 722а

 

04-03

Картотека методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії спортивних заходів)

 

До заміни новими

 

04-04

Графік роботи фізкультурної зали, затверджений керівником

 

1 рік

 

04-05

Книга обліку роботи з дітьми, які мають ослаблене здоров’я

 

 

04-06

Нормативно-правова документація

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 Музичний керівник

1

2

3

4

5

05-01

Перспективний та календарний план роботи

 

3 роки

 

05-02

Сценарії свят і розваг, театральних розваг тощо.

 

постійно

 

05-03

Методичні розробки (конспекти різних видів роботи з дітьми, музичних свят тощо) музично-дидактичних ігор.

 

До заміни новими ст.20б

 

05-04

Щоденник педагога з підвищення професійного рівня.

 

5р.1 ст. 130

1 Відомості обліку годин -1 р.

05-05

Графік роботи музичного керівника

 

1 р

 

05-06

Нормативно-правова документація

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 Практичний психолог

1

2

3

4

5

06-01

План роботи на рік.         

 

1р.ст.161

 

06-02

Журнал щоденного обліку роботи

 

1р.ст.161

 

06-03

Форми статистичної звітності встановленого зразка.

 

До заміни новими ст.20б

 

06-04

Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування дітей закладу.

 

5р.ст.722а

 

06-05

Протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з дітьми.

 

10р.ст.14а

 

06-06

Матеріали психолого-педагогічних консиліумів, семінарів, тренінгів тощо.

 

До заміни новими ст.20б

 

06-07

Тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети тощо.

 

До заміни новими ст.20б

 

06-08

Журнали індивідуальних консультацій.

 

1р.ст.634

 

06-09

Щоденник педагога з підвищення професійного рівня.

 

5р.1 ст. 130

1 Відомості обліку годин -1 р.

06-10

Нормативно - правова документація

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Вчитель-логопед

1

2

3

4

5

07-01

Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу

 

3р.

 

07-02

Картка мовного розвитку на кожну дитину

 

 

07-03

Індивідуальна картка розвитку дитини

 

 

07-04

Календарний план роботи та план індивідуальної роботи занять у групі

 

 

07-05

Книга аналізу результативності корекційної роботи з дітьми

 

 

07-06

Висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку  розвитку дитини (на кожну дитину)

 

 

07-07

Графік роботи кабінету затверджений керівником

 

 

07-08

Книга взаємозв’язку логопеда і вихователів

 

 

07-09

Нормативно – правова документація

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Керівник гуртка

1

2

3

4

5

08-01

Календарно-тематичне планування

 

3 роки

 

08-02

Перспективне планування

 

3 роки

 

08-03

Журнал відвідування гуртка

 

1 рік

 

08-04

Дидактичні ігри, посібники, методичні розробки

 

До заміни новими

 

08-05

Графік роботи затверджений керівником

 

 

08-06

Розклад занять, затверджений керівником

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 Сестра медична

1

2

3

4

5

09-01

Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі

 

5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303

 

09-02

Нормативно-правова документація (акти, накази, листи, довідки, інструкції), що стосується медичного обслуговування

 

Постійно

 ст. 434

 

09-03

Документи (довідки, виписки, інформації тощо) медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей

 

5 років
ЕК
ст. 44б

 

09-04

Копія довідки про щеплення та про стан здоров’я ( на кожну дитину)

 

доки не мене потреба

 

09-05

Примірне двотижневе меню.

 

До заміни новими ст.20б

 

09-06

Журнал амбулаторний

 

5 р.

ст.743

 

09-07

Журнал огляду на педикульоз та коросту

 

ст.745

 

09-08

Журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення

 

3 роки
ст. 122

 

09-09

Журнал антропометрії

 

3 роки
ст. 122

 

09-10

Журнал санітарно-просвітньої роботи

 

3р.

ст.771

 

09-11

Журнал ізолятора

 

 

09-12

Журнал санітарний

 

 

09-13

Журнал обліку інфекційних захворювань

 

 

09-14

Журнал обліку проходження профілактичних медичних оглядів

 

 

09-15

Журнал дієтичного харчування.

 

1р.ст.999

 

09-16

Журнал реєстрації температурного режиму в холодильниках

 

постійно

 

09-17

Журнал обліку відходів

 

 

09-18

Журнал кип’ятіння води

 

постійно

 

09-19

Журанал кип’ятіння молока

 

постійно

 

09-20

Журнал реєстрацій часу роботи бактерицидних опромінювачів

 

постійно

 

09-21

Журнал обліку захворюваності дітей

 

3 р

 

09-22

Журнал отримання та витрат дезінфекційних засобів

 

1 р

 

09-23

Журналу температурного скринінгу працівників

 

 

 

09-24

Журналу температурного скринінгу та посиленого моніторингу стану здоров'я відвідувачів

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Завідувач господарством, комірник

1

2

3

4

5

10-01

Нормативно-правова документація (акти, накази, листи, довідки, інструкції) стосовно

 

 

 

10-02

Книга обліку господарського майна та товарно-матеріальних цінностей

 

3 роки1
ст. 351

1За умови завершення ре­ві­зії, про­ве­де­ної ор­га­на­ми дер­жав­ної кон­т­ро­ль­но-реві­зійної слу­ж­би за су­куп­ни­ми по­каз­ни­ка­ми фі­на­н­со­во-гос­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті. У разі ви­ни­к­нен­ня спорів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­крит­тя су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збе­рі­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рі­шен­ня

10-03

Па­с­пор­ти бу­ді­вель, спо­руд1, об­ла­д­нан­ня

 

5 р.2

ст. 1038

1Па­с­пор­ти бу­ді­вель, спо­руд – архітектур-них пам’яток, які пе-ребувають під охо­ро­ною дер­жа­ви, – пост.

2Пі­с­ля лі­к­ві­да­ції ос-нов­них за­со­бів

10-04

Договори комунального обслуговування організації

 

3 р

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня стро­ку дії до­го­во­ру

 

10-05

Інвентаризаційні описи

 

3р.1ст.345

1 Після завершення перевірки

10-06

Журнал адміністративно-господарського контролю

 

5 років

 

10-07

Технічна документація з теплопостачання

 

 

 

10-08

Книга складського обліку матеріалів

 

3р.1ст.1007

1 Після завершення перевірки

10-09

Журнал обліку виконання норм харчування

 

3 роки
ст. 122

 

10-10

Журнал бракеражу сирих продуктів

 

3 роки
ст. 122

 

10-11

Журнал бракеражу готової продукції

 

3 роки
ст. 122

 

10-12

Журнал здоров’я працівників  харчоблоку

 

3 роки
ст. 122

 

10-13

Журнал складського обліку харчової продукції

 

3 роки
ст. 122

 

10-14

Журнал обліку миючих засобів, засобів індивідуального захисту

 

3 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Охорона праці, техніка безпеки

1

2

3

4

5

11-01

Нормативно-правові документи з питань охорони праці та техніки безпеки (копії)

 

Доки не мине потреба

 

11-02

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки

 

10 років1
ст. 481

1 Після закінчення журналу

11-03

Журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками

 

45 р.1

ст..477

1Після закінчення журналу

11-04

До­ку­мен­ти (ак­ти, ви­снов­ки, про­то­ко­ли, аварійнікартки) про роз­слі­ду­вання причин аварій та не­ща­с­них ви­пад­ків на виробництві

 

 

 

11-05

Журнал реєстрації нещасних випадків з дітьми

 

 

 

11-06

Протоколи перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

5р.ст.436

 

11-07

Документи (акти, висновок, протоколи) розслідувань нещасних випадків.

 

45р.ст.453

 

11-08

Інструкції з охорони праці.

 

До заміни новими ст.20б

 

11-09

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.

 

10р.1482

1 Після заміни журналу

11-10

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці .

 

10р.1ст.482

1 Після заміни журналу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Профспілковий комітет

1

2

3

4

5

12-01

Нормативно- правові документи (копії)

 

Доки не мине потреба

 

12-02

План роботи профспілкового комітету

Документація щодо організації роботи комісій профспілкового комітету з питань охорони праці та соціального захисту

 

До ліквідації закладу

ст. 1220

 

12-03

Протоколи загальних профспілкових зборів

 

До ліквідації закладу

ст.1220

 

12-04

Протоколи засідань профспілкових комітетів.

Протоколи засідань ревізійної комісії

 

До ліквідації закладу

ст.1220

 

12-05

Статистичні звіти

 

До ліквідації закладу

ст.1220

 

12-06

Облікові картки членів профспілки

 

До ліквідації закладу

ст.1220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Архів

1

2

3

4

5

13-01

Книга обліку надходження документів архіву

 

 

 

13-02

Акти про вилучення номенклатурних справ для знищення

 

ст. 119

 

 

 

 

 

 

14 Інклюзивна група

1

2

3

4

5

14-01

Та­бе­лі обліку використання робочого часу  і підрахунку заробітної плати працівників , які працюють за типовим договором на інклюзивних групах

 

3 роки

 

14-02

Договори про проведення корекційно - розвиткових занять

 

3 роки

 

14-03

Акти  приймання проведених корекційно - розвиткових занять

 

3 роки

 

14-04

Книга протоколів засідань команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

 

3 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна особа за архів                             ______________                                    ____________________

« ___»___________20____ р

Схвалено:

Протокол засідання ЕК закладу

«_________» ________________