Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 67 "Дельфін" комбінованого типу

 

Структура та органи управління

 

 

 

Директор : Лисенко Олена Миколаївна

- Забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти.
- Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності ДНЗ згідно з його статутом і законодавством України.
- Здійснює розробку і впровадження програм розвитку ДНЗ, навчальних планів, курсів, а також Статуту, колективного договору, правил внутрішнього розпорядку, інших документів.
- Визначає структуру управління ДНЗ і штатний розклад межах своєї компетенції.
- Розв'язує навчально-виховні, методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають у процесі діяльності ДНЗ.
- Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників ДНЗ.
- Добирає педагогічні кадри та призначає працівників з числа обслуговуючого персоналу.
- Визначає посадові обов'язки працівників, створює умови для підвищення їх професійної майстерності.
- Затверджує графіки роботи працівників і графіки відпусток.
- Стимулює і заохочує творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат у колективі.
- Організовує і вдосконалює методичне забезпечення виховного процесу.
- Керує діяльністю педагогічної ради.
- Забезпечує раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять з інших джерел, звітує про їх використання.
- Забезпечує облік, збереження і поновлення навчально - матеріальної бази, облік і збереження документації.
- Організовує роботу щодо створення та організації сприятливих умов проведення виховного процесу згідно з чинним законодавством про працю; повного виконання законодавчих та інших нормативних документів з охорони праці.
- Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів щодо приведення їх у відповідність до чинних стандартів, норм і правил охорони праці, своєчасно організовує ремонт приміщень.
- Негайно повідомляє в органи управління освітою про нещасні випадки з дітьми, вживає всіх можливих заходів щодо усунення причин нещасного випадку, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного та об'єктивного розслідування відповідно до чинних положень.
- Вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в ДНЗ.
- Забороняє проведення занять за наявності небезпечних умов для здоров'я вихованців та працівників.
- Дотримується етичних норм поведінки в ДНЗ, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.

Графік прийому громадян
 Понеділок з 14.00 до 17.00
Середа з 14.00 до 17.00
 
 
 
Вихователь - методист: Кривошея Наталія Василівна
 освіта - вища педагогічна, загальний  педагогічний стаж роботи - 25роки

Вихователь – методист роботою займається,
Освітньо – виховний процес організовувать старається,
Аналізує він, планує і координує,
Педколективу всю діяльність вміло контролює.
Програми розвитку завчасно розробляє
В педагогічних планах і розробках помагає.
Роботу методичну він проводить в колективі
Заняття, семінари, консультації сміливі.
Крім того, бере участь у роботі із батьками
Інформацію потрібну надає і тату, й мамі.
Всім вихователям завжди він сміло допоможе,
Як працювати із дітьми  він підказати зможе.
Батьки із методистом проконсультуватись можуть
У розвитку дитини методист їм допоможе.
І щоб задовольнити педагогів всіх потреби
Оцінювати й розуміти правильно їх треба.
І знати що й для кого у житті є найцінніше,
Повага, визнання, чи що для них найголовніше.
Тому, щоб бути мудрим керівництвом, треба вміти
Допомагати всім колегам та їх розуміти.

 

              Вихователь-методист займається методичною роботою та організує весь освітньо-виховний процес в дитячому садку. Якщо коротко, то методист аналізує, планує, організовує, координує, контролює діяльність педагогічного колективу. Разом із завідувачем він керує колективом дитячого садка, беручи участь у добиранні кадрів, у розробленні та впровадженні програм розвитку і педагогічних планів. Комплектує групи навчальними посібниками, іграми, іграшками, організовує співпрацю з іншими дошкільними закладами, школами, дитячими центрами, музеями та ін.

 

                    Вихователь-методист проводить ґрунтовну методичну роботу у педагогічному колективі: відкриті заняття для вихователів, семінари, індивідуальні та групові консультації. Крім того, він бере участь у роботі з батьками: готує стенди, папки, що присвячені сімейному вихованню та ін. Робоче місце методиста, як відомо, методичний кабінет. Там кожен педагог може отримати практичну допомогу в організації роботи з дітьми, а батьки можуть проконсультуватися з приводу розвитку дитини, отримати відповіді на питання про педагогічний процес в дитячому садку...