Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 67 "Дельфін" комбінованого типу

 

Звіт керівника

ЗВІТ

керівника дошкільного навчального закладу

(ясел-садка) № 67 «Дельфін» комбінованого типу

Лисенко Олени Миколаївни

про діяльність  в 2019-2020 н.р.

 

          Даний звіт розроблений на підстав наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178 «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

      Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора. 

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

   Я, Лисенко Олена Миколаївна, працюю в дошкільному закладі  з серпня 2015 року – керівником. Освіта вища, педагогічна, педагогічний стаж  - 20 років.

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю відповідно до Статуту та річного плану роботи. Я, як директор, забезпечую:

 • реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні  збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
 • дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;
 • у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
 • приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі.

 Мережа  дошкільного навчального закладу  складає 11 груп, з яких:

         3  групи раннього віку;

         8 груп дошкільного віку. 

На       На    2019 – 2020 навчальний рік педагогічний колектив визначив такі пріоритетні завдання:

 1. Створення оптимальних умов з закладі для впровадження інклюзивної освіти в світі Базового компоненту дошкільної освіти.
 2. Продовжувати роботу над формуванням життєвої компетенції дошкільників щодо  формування соціальних вмінь та навичок(екологія, сталий розвиток).

Продовжувати роботу над систематизацією методів та прийомів щодо формування ігрової компетенції дошкільників (музично – дидактичні, творчі, самостійні гри).

          В ДНЗ створені належні умови для педагогів щодо успішного розв’язання завдань розвитку, навчання і виховання дітей. Впродовж 2019-2020 навчального року педагогічний колектив ДНЗ працював за програмою виховання і навчання дітей від 2-х до 7 років «Дитина», «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку.

     Для реалізації змісту програм в методичному кабінеті дошкільного навчального закладу з метою підвищення рівня

педагогів, підвищення їх теоретичного рівня та фахової підготовки, було придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, які шляхом самоосвіти педагоги опрацювали упродовж навчального року.

   Педагоги мають змогу користуватися сучасними ТЗН: комп’ютером, ноутбуками, проектором.

   Система всіх заходів річного плану була спланована рівномірно, розподілена між педагогами за диференційним та індивідуальними підходами, різноманітна з урахуванням можливостей дошкільного закладу.

   Вирішення річних завдань неможлива без теоретичної підготовки педагогів, тому система педагогічних нарад, семінарів, консультацій, колективних переглядів мала конкретні цілі. Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи з кадрами: ділова гра, дискусії, майстер – клас, презентації міні проектів, моделювання. Всі вони були націлені на те, щоб навчити педагогів аналізувати, уміти оцінювати свою діяльність. Зміст методичної роботи сприяв підвищенню професійної майстерності.  

      Важливою складовою нашої діяльності  є організація роботи з батьками. Адже сім’я – первинне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини. Дошкільний заклад надає батькам консультації, є просвітницьким центром з психолого-педагогічного виховання. Вихователі груп  впродовж року планували і проводили з батьками своїх вихованців бесіди, консультації, надавали кваліфікаційні поради щодо навчання дітей,залучали до проведення музичних і спортивних свят, відкритих переглядів занять, до оформлення групових кімнат.

           Одним із основних завдань нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та формування у дітей життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей. Для цього у дошкільному навчальному закладі втілюється ціла оздоровча система: ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, фізкульт хвилинки під час навчальної роботи, фізкультпаузи між заняттями.

       Велика увага у роботі закладу надається   наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дошкільників до навчання в школі, вихователі старших груп з успішно працювали за програмою «Впевнений старт». Ця програма розроблена відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти і забезпечує оптимальні фізичні та інтелектуальні навантаження з метою охорони здоров’я та покращення фізичного, психо-емоційного стану та соціального благополуччя дошкільників.

 В закладі працює дві логопедичні групи. Вчителі  - логопеди Кривошея Л.В. та Запорожець Г.М.  разом з вихователями  Ларіоновою Т.В. та Колос О.М., Нижник І.В. та Лукіною Г.І.  успішно працювали над виправленням мовних порушень у  35 дітей.

Медичне обслуговування у дошкільному закладі здійснюють:

 •   Сестри медичні : Кротова В.В., Олійник О.В.

Обслуговування здійснюється відповідно до нормативних документів.

Сестрами медичними  та адміністрацією закладу впродовж 2019/2020 н.р. особлива увага приділялась роботі щодо зниження захворюваності. Данне питання неодноразово розглядалося на нараді при директорові, виробничих нарадах. Здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом. Систематично проводився огляд на педікульоз  всіх дітей ДНЗ медичними сестрами, щоденний огляд працівників харчоблоку на наявність захворювань. Тому вірогідність зараження дитини у садку зведена до мінімуму.

 

        На належному рівні проводилась робота щодо дотримання інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснювався контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою,результати контролю відображені в відповідних журналах, в протоколах засідань Ради по харчуванню, в протоколах робочої групи НАССР.

         В дошкільному навчальному закладі організоване триразове харчування: сніданок, обід, підвечірок.

        Комірником Танталою В.В. на бази-постачальники своєчасно подавались щотижневі замовлення продуктів харчування. Аналіз виконання заявок показав, що продукти завозились в повному обсязі та вчасно.  Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів. Продукти приймались якісні. Випадків завозу продуктів без су­провідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, протягом року не зафіксовано.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з  Міжрайонним управлінням Головного управління держсанепідслужби, щодня складалась меню-розкладка на наступний день.

Проби готових страв знімались вчасно (за 30 хвилин до видачі їжі на групи) відповідальною за організацію харчування Кротовою В.В, результати заносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарем технології приготування страв протягом  року не зафіксовано. За рекомендацією лікаря окремо готується дієтичне харчування для 7 дітей. 

       Шеф-кухарем закладу Шкурмановою Л.П. своєчасно відбирались добові проби у при­сутності медичної сестри.

Видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодязі. Протягом року режим харчування дітей не порушувався. 

Підвищенню якості дошкільної  освіти сприяє тісна співпраця закладу з батьківською громадою, допомога батькам вихованців здійснювалася шляхом надання кваліфікованої допомоги фахівцями: керівником закладу, вихователем – методистом, вихователями груп, медичними працівниками, ін..з питань розвитку, виховання та навчання дітей.

Карантин вніс свої корективи – колектив закладу освоював дистанційні форми роботи з дощкілятами та їх батьками. Результатом стала співпраця у ZOOM, VIBER.

         Впродовж 2019-2020 навчального року розвивалась матеріально-технічної база. Багато зроблено щодо облаштування групових приміщень та зміцнення матеріально-технічної бази закладу:

 • Придбано будматеріали для ремонту туалетної кімнати групи № 11 на суму- 4672,32 

    

 • Виконані ремонтні роботи стін, підлоги, стелі  туалетної кімнати групи № 11.

                 

 • Придбано дитячу постільну білизну в групу № 2 на суму - 3200,00;

     

 • Тканина  для пошиття костюмів батьками групи № 10  на суму -   557.00;

    

                                                                       

 • Шафи в роздягальню, полиця для взуття в групу № 8 на суму – 12850,00;

            

 • Пісочниці на майданчики груп № 2 на суму - 650грн,   та № 12 на суму – 500 грн.

    

На загальну суму 22429,32 гривень

           Все це було заактовано і поставлено на облік в централізованій бухгалтерії управління освіти. Детальніше інформацію про використання коштів ви можете отримати на сайті «Класна оцінка», веб-сторінка нашого закладу.

У 2019-2020 навчальному році за кошти управління освіти міської ради міста Кропивницького було проведено та придбано:

 • Миючи засоби на суму - 3801,00;
 • Водонагрівач на суму - 2190.00;
 • Ремонт електрообладнання на суму -1052,70;
 • папір для друку на суму - 1000,00;
 • Дератизація на суму -185,00;
 • Перезарядка вогнегасників - 655,00;
 • Повірка приладів обліку на суму  -1033,10;
 • Санітарно-гігієничні дослідження на суму - 305,90;
 • Аварійні роботи на суму  -1220,00;
 • Ноутбук для інклюзивної групи -10374,00;

      

 • Гігрометри -217,36;
 • Електротовари -882,35;
 • Аптека, деззасоби на суму - 1224,28;

    

 • Поточний ремонт системи теплопостачання -10821,00;
 • Придбання вогнегасників у кількості 6 шт – 3786,00;

   

 • Капкани для мишей - 690,00;

   

 • Деззасіб хлорантаїн  2кг - 866,62;

 • Повірка приладів обліку -1837,61;
 • Тканина для масок - 152,64;

 • Телефонний зв’язок  на суму -791,95;
 • Вивіз твердих побутових відходів - 6200,71;
 • Обслуговування тривожної кнопки та охоронної сигналізації 10274.00;

На загальну суму 59561,22 гривень

            На наступний рік ми плануємо частково отримати допомогу з управління освіти на ремонт харчоблоку та зміну всіх старих вікон на металопластикові.

         Хочеться ще раз наголосити, що зростання матеріальної бази нашого закладу стало можливим завдяки   підтримцї батьків наших вихованців. Велика  подяка їм за взаєморозуміння та підтримку нашого розвитку.

Впевнена, що наш колектив і надалі буде докладати зусиль, щоб створити найкращі умови для всебічного  розвитку вихованців закладу .   

 

 

В