Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 67 "Дельфін" комбінованого типу

 

Порядок застосування заходів виховного впливу

Порядок застосування заходів виховного впливу

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
28 грудня 2019 року № 1646
Зареєстровано в
Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2020 р.
за № 111/34394
 

ПОРЯДОК
застосування заходів виховного впливу

 1. Цей Порядок визначає процедуру застосування заходів виховного впливу в закладах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, які забезпечують здобуття освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти.
 2. Заходи виховного впливу - заходи, які застосовуються під час освітнього процесу щодо сторін булінгу (цькування) та забезпечують корекцію їхньої поведінки, зокрема виправлення деструктивних реакцій та способів поведінки у міжособистісних стосунках.
 3. Заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) в закладі освіти застосовуються з метою:
  • відновлення та нормалізації відносин між сторонами булінгу (цькування) після відповідного випадку;
  • недопущення повторення випадку булінгу (цькування) між сторонами булінгу (цькування);
  • загальної превенції випадків булінгу (цькування) у закладі освіти.
 4. Необхідні заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти, зокрема:
  • мету, конкретні завдання, зміст, методи та форми заходів виховного впливу;
  • критерії визначення співвідношення між запланованими та отриманими результатами заходів виховного впливу.

  Моніторинг ефективності застосування заходів виховного впливу до сторін булінгу (цькування) та необхідність їх коригування визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти на черговому засіданні.

 5. Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними (науково-педагогічними) працівниками закладу освіти, фахівцями служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням необхідних фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, в тому числі територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України та інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування).

  Суб’єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти під час реалізації заходів виховного впливу діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

 6. Психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів виховного впливу у групі (класі), в якій (якому) стався випадок булінгу (цькування), здійснюють у межах своїх посадових обов’язків практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) закладу освіти, зокрема:
  • діагностику рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки;
  • розробку програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;
  • розробку корекційної програми для кривдника (булера) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;
  • консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу;
  • розробку профілактичних заходів.

   У разі відсутності практичного психолога та соціального педагога в закладі освіти супровід застосування заходів виховного впливу у групі (класі), в якій (якому) стався випадок булінгу (цькування), здійснюють працівники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Генеральний директор                                                       В. Хіврич
директорату інклюзивної
та позашкільної освіти